top of page

Spørsmål og svar

Er ultralyd skadelig?

Siden 1960- årene har det vært utført ultralydundersøkelser i svangerskapet. Det finnes ingen dokumentasjon på skadelige effekter av ultralyd. Likevel er det ultralydoperatørens ansvar å påse at ultralydundersøkelsen drives forsvarlig innenfor sikkerhetsmessige krav.

Hva avgjør om ultralydbildene blir bra?

Noen ganger kan det være en utfordring å få fremstilt gode ultralydbilder av barnet i magen. Faktorer som begrenser er fosterets leie, overvekt hos mor eller redusert fostervann over ansikt. I siste del av svangerskapet, særlig etter uke 32, kan det være vanskelig å få gode 3D/4D-bilder.

Når er det best å ta 3D/4D-bilder?

I svangerskapsuke 26-28. Ta gjerne utgangspunkt i svangerskapsuke 28 når du bestiller 3D time

Hva er vekstmåling? 

Ved hver ultralydundersøkelse ved Tromsø ultralyd vil vi gjøre vekstmåling av foster, i tillegg til en gjennomgang av anatomi. Ved unormale funn vil vi henvise videre til UNN eller ditt lokale sykehus. Når det beregnes vekst i siste trimester brukes termin som ble satt ved rutinetidspunktet (uke 18). For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser , må det gjøres flere målinger over en tidsperiode.

Trenger jeg henvisning?

Nei, hos oss trenger du ikke henvisning. Du kan booke time direkte på vår nettside.

Hva skjer om dere oppdager noe galt?

Dersom vi oppdager et utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret vil vi henvise direkte til fødepoliklinikk ved UNN Tromsø.

Når kan dere bekrefte en graviditet?

For å kunne bekrefte en graviditet, må en være sikker på å kunne se fosteret/embryoets hjerteaksjon. Hjertet begynner å slå i uke 6, men det anbefales å vente til uke 7-8 for å bekrefte hjerteaksjon.

Kan jeg ha med meg noen?

Du kan ha med deg hvem du vil til undersøkelsen. Av erfaring vet vi at det ofte kan være kjedelig for små barn å være med.

 

bottom of page