top of page

Ultralyd med bilder i 3D/4D (fra uke 22)

Vi tilbyr ultralyd gjennom hele svangerskapet, som gir detaljert kunnskap om fosterets anatomi. Du kan få med deg bilder i 2D, 3D og 4D (bilder i bevegelse) på en minnepenn etter timen (ta med egen forseglet eller du kan kjøpe hos oss for kr 80). Her kan du se ansiktstrekk, bevegelse og mimikk. Den beste tiden for bilder i 3D og 4D er svangerskapsuke 25-28.  

Hva er 2D-bilder?

Todimensjonal ultralyd (2D) er høyfrekvent lyd (over 20 000 hertz) som forplanter seg gjennom bløtvev. Det er ikke hørbart for det menneskelig øre. Via ultralydproben sendes lydbølger gjennom mors mage. Lydbølgen returneres og fanges opp av ultralydapparatet som bearbeider og lager levende ultralydbilde i svart-hvitt. Disse bildene gir oss detaljert kunnskap om fosterets anatomi.

Hva er ultralydbilder i 3D og 4D?

3D-ultralyd dannes av 2D-bilder tatt i flere retninger, hvor også dybdedimensjon blir synlig. 4D er 3D bilder i bevegelse. Utviklingen innenfor ultralyd de senere år har vært stor. Ved 3D/4D ultralyd kan vi få fantastiske bilder hvor du kan se ansiktstrekk, bevegelse og mimikk. 

bottom of page