top of page

Våre jordmødre gjør alle undersøkelser

Anne-Lise Schjelderup-Kjeldsberg

Jordmor med videreutdanning i ultralyddianostikk


Anne-Lise har over 15 års erfaring som jordmor fra føde/barsel og poliklinikken ved UNN. Hun jobber som ultralydjordmor ved fødepoliklinikken UNN. Anne-Lise ser på hvert møte som unikt.
 

Utdanning:
  • Offentlig godkjent jordmor

  • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre NTNU (Trondheim)

  • FMF (Fetal Medicine Foundation) Certificate godkjenning for tidlig ultralyd av foster

Kari How

Jordmor med videreutdanning i

ultralyddiagnostikk

Kari har over 20 års erfaring som jordmor fra svangerskap/ fødselsomsorgen ved St. Olavs hospital Trondheim og UNN. Hun har bred kompetanse innenfor fostermedisin med 15 år som ultralydspesialist i svangerskapet. I over ti år arbeidet hun  som ultralydjordmor ved Nasjonalt kompetansesenter for fostermedisin(NSFM),i Trondheim. Jobber nå som ultralydjordmor ved fødepoliklinikk UNN. Kari vil møte deg med stor ydmykhet, ro og faglig trygghet.

Utdanning:
  • Offentlig godkjent jordmor   

  • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre NTNU (Trondheim)

  • Videreutdanning doppler og hjertediagnostikk fostermedisin NTNU (Trondheim)

  • FMF (Fetal Medicine Foundation) Certificate. Godkjenning for tidlig ultralyd av foster

  • Master i folkehelsevitenskap, Public Health (Tromsø) Masteroppgave innenfor fostermedisin ved NSFM, Trondheim: "Forekomsten av ryggmargsdefekter (ryggmarksbrokk) i en uselektert fosterpopulasjon over 20 årsperiode"

bottom of page